Spolek mělnických občanů pro čistější ovzduší

Aktualizace k 31/10/2018

Spolek mělnických občanů pro čistější ovzduší se zabývá především problematikou ovzduší.

Jeho cílem je dosáhnout zlepšení ovzduší v Mělníku a jeho okolí. 
Aktuální témata, kterými se spolek zabývá jsou: 
- zápach v oblasti Mělník - Blata, část Nad Jatkami; 
- emise a hluk z železniční a kamiónové dopravy - přístav Mělník; 
- projekt spalovny ZEVO Mělník. 

 

V současné době jsou webové stránky ve výstavbě z důvodu výzvy pražské advokátní kanceláře, která označila informace na webových stránkách smoco.cz za protiprávní jednání. 
Uvádíme, že informace na webových stránkách smoco.cz jsou získány z veřejných zdrojů a dle platné legislativy.  

 

Nicméně jako projev dobré vůle jsme se rozhodli provést aktualizaci webových stránek a požádali jsme advokátní kancelář, která nám zaslala výzvu, o specifikaci informací, jež by mohly být chápány jako protiprávní jednání.

 

Následně doplníme webové stránky smoco.cz o další informace. 
Vaše dotazy a dále sdílení informací, zkušeností prosím zasílejte na email mail@smoco.cz